03.06.2017

Leopoldinin piknik 2017

Letošnji Leopoldinin piknik z ubogimi je potekal 3. junija pri sestrah na Taboru 3 v Ljubljani. Sestre iz različnih skupnosti so pripeljale s seboj varovance, za katere skrbijo ali so z njimi tako ali drugače povezane.

folder

Srečanje se je začelo z blagoslovitvijo vrtne kapelice Lurške Matere Božje, ki jo je izdelal mizar Pavle Kladnik in jo poklonil sestram. Nadaljevali smo z dobrotami na mizi in vmes še zaplesali ob zbokih harmonike. Ker so bili udeleženci iz različnih koncev Slovenije, je sledila tudi predstavitev posameznih skupin. Nato pa smo dobili še obisk iz nebes v osebi matere Leopoldine Brandis. S. Cveta se je oblekla v nekdanjo sestrsko uniformo in na kratno predstavila mater Leopoldino Brandis in nas spodbudila k zaupnemu zatekanju k njeni priprošnji, saj se je že začel postopek za njeno beatifikacijo.

Par kapljic dežja je prineslo prijetno osvežitev, vendar nas ni prestrašilo, saj smo imeli tudi nadstrešek.

Hvala sestram iz skupnosti na Taboru v Ljubljani, da so nas tako gostoljubno sprejele in poskrbele za naše dobro počutje.

s. Metka Tušar, HKL