Kdo smo

Kdo smo

Družba HKL je nastala v 17. stoletju v Franciji, a se je kmalu razširila preko njenih meja. Sv. Vincencij Pavelski in sv. Ludovika de Marillac sta jo ustanovila z namenom, da bi sližila najbolj potrebnim in ubogim, v katerih sta sama gledala Jezusa in to priporočala tudi prvim sestram. Danes Družba deluje po vseh celinah sveta.

Ko je ljubezen prevzela naše srce, željno iščemo le Božjo slavo. (sv. Ludovika)

In če bi šle k bolniku desetkrat na dan, bi tam desetkrat na dan našle Boga. (sv. Vincencij)

Dejavnosti: pri svojem delu sestre v sebi poživljamo zavest, da v vsakem bližnjem živi Jezus. Ta motiv nas spodbuja pri vsakdanjem delu v bolnicah (Ljubljana, Celje, Maribor), v domovih za starejše ljudi (Mengeš, Črni potok, Gornji Logatec), prav tako pa tudi pri obiskih in negi bolnikov na domu. Posvečamo se tudi katehezi in delu z mladimi - Marijansko vincencijanska mladina, duhovne vaje in srečanja za mlade in žene.

Slovenska provinca je mednarodna. Živimo in delamo predvsem v Sloveniji, skupnosti pa imamo še na Hrvaškem, v Srbiji in v Makedoniji. V okviru naše province je bila 1. aprila 2000 ustanovljena Albanska pokrajina, ki obsega sestrske skupnosti, ki živijo in delujejo na področju Kosova in Albanije. Prek njih skuša biti Družba udeležena pri premagovanju nacionalnih nestrpnosti in pričevati za Kristusovo ljubezen, ki ne pozna meja ter prispevati svoj delež k ekumenizmu.

Sestre, ki so zaslišale v sebi misijonski klic in odgovorile nanj, delujejo na misijonih v Afriki (Madagaskar, Burundi, Ruanda) in Južni Ameriki (Argentina, Čile).

11.06.2016

400-letnica vincencijanske karizme

V letu 2017 obhajamo 400-letnico vincencijanske karizme. Odločilni dogodek se je zgodil 25. januarja 1617 z znamenito Vincencijevo pridigo v Follevillu, ki pomeni začetek delovanja Misijonske družbe.

Pri nas bomo imeli slovesni začetek praznovanja 400-letnice vincencijanske karizme na Gnidovčevo nedeljo, 5.2.2017 ob 17. uri v cerkvi Srca Jezusovega v Ljubljani. Slovesnost bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Vabljeni!

18.09.2009

Vincencijansko leto

Od 27. septembra 2009 do 27. septembra 2010

18.05.2009

Nekaj zgodovine

03.06.2006

Karizma

Hčere krščanske ljubezni ali usmiljenke se darujemo Bogu za službo ubogim. Kristusova ljubezen nas priganja, da hitimo, v duhu ponižnosti, preprostosti in ljubezni, na pomoč vsaki revščini.

03.06.2006

Poslanstvo

Sveti Vincencij, naš ustanovitelj, nas spodbuja, da nam nobena oblika revščine ne sme biti tuja, zato se trudimo čimbolje odgovarjati na znamenja časa, klice Cerkve in klice ubogih...

03.06.2006

Sv. Ludovika Marijak - ustanoviteljica

Ludovika de Marillac je bila rojena 12. avgusta 1591. Po otroštvu in mladosti, ki sta bila polna bridkosti in trpljenja, se je poročila 5. februarja 1613. Sama je pozneje rekla, da je bila od rojstva zaznamovana s križem in skoro v nobeni življenjski dobi ni bila brez trpljenja. Sad njenega zakona je bil sin Mihael, predmet zaskrbljenosti in bridkosti za mater. Ovdovela je 21. decembra 1625. Po Božji previdnosti je prišla pod duhovno vodstvo sv. Vincencija Pavelskega, ki jo je usmeril v službo ubogih; tako je prišlo tudi do ustanovitve Družbe hčera krščanske ljubezni 29. novembra 1633. Kot vzgojiteljica in predstojnica prvih sester jih je Ludovika de Marillac s pomočjo svojega ravnatelja znala navdati z duhom, ki je lasten hčeram krščanske ljubezni, s ponižnostjo, preprostostjo in ljubeznijo ter pripravljenostjo, da vedno ostanejo služabnice ubogih. Bog ji je dal sveti dar molitve. Umrla je 15. marca 1660.

03.06.2006

Sv. Vincencij Pavelski - ustanovitelj

Vincencij Pavelski je 27. septembra 1660 zjutraj, obložen z leti in dobrimi deli, izročil svoje življenje usmiljenemu Bogu, v katerega je vedno zaupal. Skupina misijonarjev pri Sv. Lazarju v Parizu je bila priča, kako mirno je ustanovitelj Misijonske družbe prešel v večnost. Za njim je ostalo mnoštvo del krščanske ljubezni in zelo bogata apostolska in duhovna dediščina, ki naj bi ohranjala poklic njegovih družb. Smrt ga ni iznenadila; že mnogo let se je pripravljal za to veselo srečanje z Bogom, ki bo ovenčalo njegove zasluge.