Čudodelna svetinja

Združenje čudodelne svetinje - Otroci Brezmadežne

Sporočilo Brezmadežne temelji na prikazanju Device Marije sestri usmiljenki sv. Katarini Labouré. V videnju 27. 11. 1830 ji je Marija naročila posredovati svetinjo po vzorcu, ki ga je sama pokazala. Svetinja se je hitro širila in verniki so ji kmalu rekli – čudodelna. Svetinja je živ in stalen spomin na Brezmadežno. Papež Pij X. je 8. 7. 1909 potrdil prva pravila združenja Otrok Brezmadežne, Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja pa je 11. 2. 1998 odobrila sedanje statute.

DOLŽNOSTI ČLANA SO, DA:
- nosi pri sebi podobo Marije s čudodelno svetinjo,
- vsak dan moli: O MARIJA, BREZ MADEŽA SPOČETA, PROSI ZA NAS, KI SE K TEBI ZATEKAMO!
- ne preklinja Boga, Marije in svetnikov,
- je ob nedeljah pri sv. maši in se trudi za prejem sv. obhajila,
- moli in si prizadeva za mir v družini in okolici,
- se udeleži srečanj združenja, kjer je deležen oblikovanja v duhu združenja,
- se trudi za izpolnjevanje ciljev združenja,
- si po zgledu sv. Vincencija Pavelskega prizadeva pomagati potrebnim.

DUHOVNE DOBRINE ČLANA SO:
- sadovi »večne devetdnevnice«, ki jo člani molijo enkrat v tednu,
- svete maše, ki jih daruje narodni voditelj po namenu vseh članov,
- posebni odpustek, podeljen v skladu z reskriptom Sv. Penitenciarije (Statuti AMM, čl.1,6).

KAJ SVETINJA POMENI?

SPOROČILO VERE:
V svetinji je povzeto bistvo krščanstva:
Božji Sin je postal človek, da bi nas s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil.
- V svet, ki je božje delo, se je prikradel greh, ki je človekovo delo.
- Kristus nas je odrešil s svojim križem.
Cerkev je božje ljudstvo.
- Vanjo so poklicani vsi ljudje brez razlike (zemeljska obla).
- Nekdanje starozavezno »božje ljudstvo« z dvanajsterimi rodovi je nadomestila Cerkev, ki ji je Kristus postavil temelje na Petru in drugih apostolih (12 zvezd).
- To novo ljudstvo je danes na poti proti resnični obljubljeni deželi, nebesom.
Marija ima izredno mesto v božjem načrtu.
- Bila je brez madeža spočeta.
- Ni je mogoče ločiti od Jezusa, ki nam ga je dala in h kateremu nas vodi (črka M).
- Z njim je trpela za nas (prebodeno Srce).
- Pred nami stoji v svoji slavi kot vsa odrešena (»Videla sem jo lepo, v njenem Najlepšem«) in kot naša srednica (žarki).

SPOROČILO UPANJA:
Svetinja nas utrjuje v upanju:
Z upanjem prihajamo vedno bliže h Kristusu, po tej kreposti raste Kristus v nas.
- Marija je povedala: »Tisti, ki bodo nosili to svetinjo, bodo prejeli velike milosti.« Zato smo v pričakovanju teh milosti veseli in svoje veselje izžarevamo.
Naše upanje je zasidrano v Kristusovi dobroti, ko molimo: »… prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«, vemo, da nas bo Marija, ki jo prosimo, izročila v Kristusove dobrotne roke. Z vsako molitvijo izražamo svoje zaupanje, zlasti s prosilno molitvijo:
- Marija nam kot »mati lepe ljubezni in svetega upanja« priporoča, za kaj naj prosimo: predvsem za božje kraljestvo v nas (osvoboditev od greha), drugo nam bo navrženo. Rekla je: »Žarki, ki ne dajejo svetlobe, pomenijo milosti, za katere so ljudje pozabili prositi.«
- Marija, ki je vsa božja, nas spodbuja tudi, da naj bo »gonilna sila« naše molitve Kristusov Duh.

SPOROČILO LJUBEZNI:
»Čudodelna svetinja« nam govori:
O ljubezni Boga, našega Očeta, do nas:
- deli nam neštete milosti: »Prihajajte pred ta oltar, tu boste vsi prejemali milosti.«
- »Kraj« te ljubezni je Kristusovo srce, ranjeno s sulico in obdano s trnjem.
O ljubezni, ki jo Gospod pričakuje od nas v povračilo:
- Svetinja nam je bila dana v začetku dobe, ki je bil zaverovana v znanost in razkristjanjena.
- Spodbuja nas, naj v tem stehniziranem svetu ne smemo izgubiti izpred oči nadnaravnega namena človeštva: »Prikril si to modrim in razodel malim.«
O ljubezni, ki naj jo imamo drug do drugega:
- V Jezusu Kristusu smo vsi otroci istega Očeta in imamo Marijo za mater.
- Marija, ki ji je pri srcu le naše dobro in naše zveličanje, nas uči »nositi bremena drug drugega«.
O veliki nalogi, da moramo biti apostoli:
- Ali ni že sama svetinja izredno sredstvo apostolata?

Naslov:
Otroci Brezmadežne
Šmatno 56
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
tel.: 02/882 19 40

14.12.2015

Otroci Brezmadežne

Združenje čudodelne svetinje ali Otroci Brezmadežne šteje danes že 2350 članov. Združenje sestavljajo ljudje različnih starosti, poklicev in stanov. Vsak pa si v svojem stanu prizadeva za popolnejše življenje s širjenjem sporočila, ki ga je Devica Marija dala sveti Katarini Labouré. Tudi letos so se člani v novembru zbirali na različnih krajih in tako obhajali praznik Marije od čudodelne svetinje (27. november) in god sv. Katarine Labouré (28. november).

04.04.2008

Oratorij 2008

Organizatorij Oratorija 2008 so nas povabili k sodelovanju. Otrokom in mladim želijo predstaviti in razdeliti čudodelno svetinjo.